KS-NAVICON

Zarządzanie Mobilną Sprzedażą

W gospodarce rynkowej w centrum zainteresowania znajduje się klient, od zachowania którego w znacznej mierze zależy powodzenie firm. Coraz częściej przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że warunkiem ich sukcesu rynkowego jest zorientowanie na klienta, dlatego też wiedza o zachowaniu klienta i czynnikach je kształtujących zyskuje na wartości. Znajomość bodźców oddziaływających na klienta pozwala kształtować jego zachowanie. Spełnienie powyższych postulatów jest także możliwe w przypadku pracowników wykonujących swoją pracę w terenie z wykorzystaniem systemu KS-NAVICON.

System KS-NAVICON pozwala na planowanie, realizację i monitoring zdarzeń relacyjnych i organizacyjnych oraz  wspomaga procesy monitorowania czynności relacyjnych i określonych poprzez standardy celów biznesowych.
System wspomaga realizację szeregu czynności w trakcie realizacji wizyty w tym: wprowadzanie zamówień, realizację szkoleń produktowych i wewnętrznych, ankiet i raportów merchandisingowych.

System KS-NAVICON składa się z dwóch integralnych części: centralnej oraz mobilnej.


Część centralna systemu KS-NAVICON wykorzystywana jest do zarządzania i konfiguracji poszczególnych obszarów systemu. Osoby posiadające wymagane uprawnienia mają możliwość definicji struktury organizacyjnej wraz z konfiguracja stanowisk pracy przedstawicieli handlowych.
Funkcjonalności dostępne dla menadżerów umożliwiają między innymi definicję ofert produktowych, promocji rabatowych, standardów merchandisingowych, standardów dotyczących częstotliwości wizyt. Rozbudowany system raportowania pozwala monitorować działanie systemu w najważniejszych obszarach związanych z pracą przedstawicieli handlowych do których zaliczyć możemy monitoring zdarzeń relacyjnych (wizyty) i nierelacyjnych (urlopy), monitoring zamówień (zwykłych i sieciowych), realizację raportów (merchandisingowych,  dystrybucji numerycznej), szkolenia produktowe oraz ankiety.
Część centralna systemu KS-NAVICON umożliwia pracę działu telemarketingu poprzez wprowadzanie zamówień z uwzględnieniem promocji rabatowych oraz ich monitoring


Cześć mobilna systemu KS-NAVICON wspiera pracę przedstawicieli handlowych w zakresie planowania i realizacji zdarzeń relacyjnych, nierelacyjnych i organizacyjnych oraz czynności powiązanych ze zdarzeniami. System mobilny KS-NAVICON pozwala również na obsługę zamówień – tworzenie zamówień, przyznawanie rabatów, kontrolowanie limitów budżetowych oraz natychmiastową wysyłkę zamówienia do wybranego dystrybutora.

Zamówienia

 • wprowadzanie i wysyłka zamówień do dystrybutorów,
 • dostęp do zamówień historycznych, aktualnych promocji, stanów magazynowych w hurtowniach i aptekach,
 • monitoring statusów zamówień,
 • tworzenie i wysyłka zamówień dla sieci aptek.

 • Zarządzanie zdarzeniami 

 • planowanie i realizacja wizyt relacyjnych,
 • planowanie i realizacja zdarzeń niepowiązanych z klientem,
 • monitoring zdarzeń relacyjnych i organizacyjnych,
 • eksportowanie danych do pliku Excel,
 • definiowanie rodzajów zdarzeń relacyjnych i organizacyjnych,
 • określanie standardu częstotliwości wykonywania zdarzeń relacyjnych dla określonej kategorii klienta,
 • realizacja i monitoring czynności relacyjnych
 • realizacja wizyt podwójnych,
 • raportowanie wizyty relacyjnej dla biura grupy sieciowej.

 • Zarządzanie standardami

 • określanie standardów pierwszej półki, detailingu, stanów i obrotów,
 • raportowanie standardów z możliwością wykonania zdjęcia,
 • monitoring zrealizowanych standardów.

 • Szkolenia i ankiety

 • definiowanie szkoleń produktowych i wewnętrznych z możliwością dołączenia załączników w postaci plików multimedialnych,
 • obsługa szkoleń produktowych i raportowanie szkoleń wewnętrznych,
 • dostęp do materiałów prezentacyjnych i ankiet,
 • definiowanie ankiet, obsługa i realizacja ankiet.

 • Limity budżetowe i plany handlowe

 • definiowanie limitów budżetowych,
 • podgląd wykorzystania i realizacji określonych limitów budżetowych,
 • określenie planów handlowych.

 • Zarządzanie ofertami

 • definiowanie ofert produktowych,
 • definiowanie różnego rodzaju ofert rabatowych - promocji.

 • Zarządzanie grupami

 • dostęp do listy klientów (CBD) i listy towarów,
 • definiowanie grup analitycznych i sieciowych klientów,
 • zarządzanie składem i uprawnieniami grup sieciowych,
 • definiowanie grup towarowych.

 • Gospodarka materiałowa

 • definiowanie magazynu centralnego i magazynów przedstawicielskich,
 • wykonywanie operacji przyjęcia i wydania materiałów reklamowych,
 • monitoring aktualnego stanu magazynu centralnego i magazynów przedstawicielskich.

 • Administracja systemu

 • zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami,
 • zarządzanie opcjami systemowymi i opcjami użytkowników,
 • zarządzanie konfiguracją systemu.

 • Inne

 • integracja systemów z systemem KS-AOW (90% aptek w Polsce) - funkcjonalność wizyty przedstawicielskiej,
 • dostęp do CBD - Centralna Baza Aptek, Centralna Baza Farmaceutów.


 • DALSZY ROZWÓJ

  Podczas rozwijania systemu KS-NAVICON uwzględniane są sugestie klientów oraz nowe trendy pojawiające się dla systemów wspomagających sprzedaż mobilną na rynku farmaceutycznym.