Rozwiązania dla Medycyny

Najlepsze rozwiązania dla przychodni i szpitali

OSOZ RON
REJESTRACJA INTERENTOWA

KS-EDM
ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA
MEDYCZNA
WIZYTA LEKARSKA
ROZWIĄZANIA MOBILNE
DLA OCHRONY ZDROWIA
WIZYTA PIELĘGNIARSKA
ROZWIĄZANIA MOBILNE
DLA OCHRONY ZDROWIA
VISIMED
ROZWIĄZANIA MOBILNE
DLA PACJENTA
OSOZ LARSON
WYNIKI BADAŃ ON-LINE

OSOZ DICTATE
TWORZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
ZA POMOCĄ GŁOSU
OSOZ SKR
E-RECEPTA
WSPOMAGANIE ORDYNACJI LEKU
OSOZ ZLEC
E-SKIEROWANIE
ELEKTRONICZNY OBIEG INFORMACJI O ZLECENIU
ARCHIMEDES
BEZPOŚREDNIE SKANOWANIE
DOKUMENTÓW
COMBOSCAN
POBIERANIE DANYCH
Z DOWODU OSOBISTEGO
OSOZ SECUDO
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ W CHMURZE
OSOZ SMS
POWIADOMIENIA SMS
SPOSÓB NA LEPSZĄ KOMUNIKACJĘ Z PACJENTEM
OSOZ RONCC
REJESTRACJA CENTRALNA
REJESTRACJA INTERNETOWA
DLA GRUPY ŚWIADCZENIODAWCÓW
ORACLE
BEZPIECZNA I WYDAJNA
BAZA DANYCH
KS-BLOZ
BAZA LEKÓW
I ŚRODKÓW OCHRONY ZDROWIA
BARCODE
IDENTYFIKACJA PACJENTÓW
ZA POMOCĄ KODU KRESKOWEGO
ANTIVIR
ANTYWIRUSY
ZABEZPIECZENIE PRZED
SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM
SERWUŚ
WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
KS-INT
INTEGRACJA SYSTEMÓW

KS-ZAK
SYSTEM AKTYWNEJ
ANALIZY ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
OBCHÓD
MODUŁ WSPIERAJĄCY
PERSONEL SZPITALA NA TABLET
ANEST
KARTA ANESTEZJOLOGICZNA
MODUŁ WSPIERAJĄCY PRACĘ
ZESPOŁU ANESTEZJOLOGICZNEGO NA TABLET
TINFO
AUTOMATYCZNA OBSŁUGA
KOLEJEK PACJENTÓW W POCZEKALNIACH
FISKAL
FISKALIZACJA W MEDYCYNIE

PHARMINDEX
SZYBKA, REFERENCYJNA
WYSZUKIWARKA LEKÓW
RDP
INSTALACJA TERMINALOWA
PRACA ZDALNA
LCD
MONITORY MEDYCZNE