Rejestracja Centralna

Rejestracja dla grupy świadczeniodawców

 • Warunkiem stworzenia rejestracji centralnej jest, aby każdy ze współpracujących Świadczeniodawców uruchomił u siebie Rejestrację internetową.
 • Organizator grupy tworzy ośrodek centralny, w ramach którego działa grupa Świadczeniodawców.
 • Definiowane są usługi wykonywane przez grupę. Można stworzyć kilka grup, z podziałem wg. wykonywanych usług.
 • Organizator wysyła zaproszenia do grupy, każdy zaproszony Świadczeniodawca akceptuje uczestnictwo w grupie i zachowuje możliwość odłączenia się od grupy w dowolnym momencie.
 • Zakłada się konta dla osób uprawnionych do rejestracji terminów.
 • Obsługa rejestracji centralnej odbywa się przez stronę internetową.
 • UWAGA: W ramach rejestracji centralnej możliwa jest obsługa wyłącznie pacjentów z kartami OSOZ.

  Korzyści dla pacjenta z rejestracji centralnej

 • Oszczędność czasu.
 • Wygoda.
 • Zwiększenie dostępności do usług medycznych.
 • Uwolnienie od ciężaru samodzielnego umawiania terminu wizyty.

  Korzyści dla Świadczeniodawcy z rejestracji centralnej

 • Poprawa jakości obsługi pacjenta.
 • Polepszenie wizerunku jednostki.
 • Lepsza kontrola terapii swoich pacjentów.
 • Zacieśnienie współpracy z innymi Świadczeniodawcami w swoim regionie.

  Koszty rejestracji centralnej

  Koszt uruchomienia usługi rejestracji centralnej nie obciąża dodatkowo placówki, która chce korzystać z tej funkcjonalności. Wystarczy, że wszystkie zainteresowane placówki będą posiadać aktywną usługę rejestracji on-line.