Identyfikacja pacjentów za pomocą opasek z kodem kreskowym

Elementy systemu identyfikacji pacjentów

Należy stworzyć przynajmniej jedno stanowisko (np. w izbie przyjęć), umożliwiające wyposażenie pacjenta w znaki identyfikacyjne zgodnie z rozporządzeniem.

  • Zestaw komputerowy z monitorem
  • Czytnik kodu kreskowego
  • Aplikacja umożliwiająca nadanie indywidualnego znaku identyfikacyjnego (np. KS-MEDIS, KS-PPS)
  • Opcjonalnie drukarka opasek (jeżeli planujemy drukowanie opasek na miejscu), np. ZEBRA

    Warto rozważyć instalację kilku stanowisk umożliwiających odczyt znaków identyfikacyjnych (np. na oddziałach). W tym celu wystarczy wyposażyć istniejące stanowiska w czytniki kodu kreskowego.