iRap

raporty on-line

Serwis WWW apteki

Funkcja pozwala na udostępnienie wybranych zestawień i utworzonych wcześniej wzorców SQL jako serwis WWW. Strona internetowa dostępna będzie z dowolnego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki internetowej (np. w laptopie, w telefonie komórkowym, itp.) po zalogowaniu się uprawnionej osoby. Użytkownik po zalogowaniu się do serwisu uzyskuje dostęp m.in. do następujących informacji:

 • stanu magazynu apteki,
 • listy rezerwacji,
 • zestawienia leków przeterminowanych,
 • listy leków z ilością ogólną,
 • zestawienia obrotów personelu,
 • zestawienia zysków.

  Oprócz wymienionych zestawień użytkownik ma możliwość tworzenia własnych, za pomocą mechanizmu wzorców SQL, dostępnego w module APW24-Analizy.

  Wymiana danych pomiędzy aptekami

  Możliwości:

 • Sprawdzenie ceny i ilości leku w drugiej aptece,
 • Zamawianie i rezerwowanie towarów,
 • Pobieranie dokumentów (np. przesunięć MM, faktur),
 • Pobieranie ofert,
 • Wysyłanie i odbieranie komunikatów.